Triết lý kinh doanh “Win-Win-Win”

“Mục tiêu và tầm nhìn có thể thay đổi theo thời gian, tuy nhiên chúng tôi có triết lý kinh doanh riêng và xuyên sốt trong quá trình phát triển. Nó cũng như 1 tuyên ngôn độc lập của 1 quốc gia.” Triết lý Win – Win – Win luôn hiện hữu trong mỗi con người TLC LIGHTING, triết lý này thôi thúc chúng tôi tạo ra những sản phẩm chất lượng, nâng cao dịch vụ cho khách hàng và tạo giá trị gia tăng cho cuộc sống. 

triet-ly-inh-doanh

Trong triết lý kinh doanh của TLC LIGHTING, chữ WIN đầu tiên chính là quyền lợi của người tiêu dùng. Người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm chất lượng và an toàn chính là trách nhiệm của TLC LIGHTING trong suốt chặng đường phát triển . Chữ WIN tiếp theo được dành cho hệ thống khách hàng phân phối của TLC LIGHTING, Mối quan hệ hợp tác bền chặt, gắn kết, chính là yếu tổ tạo nên sự thành công và sự phát triển của TLC LIGHTING đến hiện tại.

Và chữ WIN cuối cùng dành cho toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn TLC Việt Nam. Chúng tôi luôn hướng tới tạo ra môi trường làm việc năng động, vui vẻ, đoàn kết, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, từ đó thôi thúc con người TLC cống hiến và tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng.