quy-nhan-ai-tlc

Quỹ Nhân Ái – Thợ Điện TLC

“Quỹ nhân ái vì thợ điện TLC” được ra đời nhằm chia sẻ, hỗ trợ và động viên các hoàn cảnh thợ điện của TLC gặp tai nạn lao động, do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự trợ giúp của xã hội. Đồng thời khuyến khích phát triển văn hóa, đạo đức, từ thiện, nhân đạo và các mục đích kết nối – phát triển cộng đồng Thợ điện, không vì mục đích lợi nhuận.

20+Thợ điện được hỗ trợ
100+TriệuĐược TLC LIGHTING và khách hàng quyên góp

Ban Quản Trị Quỹ Nhân Ái

Ông Lê Quang Bình
Chủ tịch quỹ nhân ái

Ông Nguyễn Văn Khoan
Phó chủ tịch quỹ nhân ái

Bà Phạm Lê Mai
Thư ký

Chính sách chi tiết Quỹ nhân ái

Hoạt động của Quỹ nhân ái