Đèn LED Xưởng

Đèn LED nhà xưởng dùng chiếu sáng cho các công trình nhà máy sản xuất chế biến. Đèn LED xưởng được thay thế hầu hết cho đèn Hallogen do tiết kiệm điên 90%.

TLC Lighting Việt Nam