Giảm giá!
49.000  24.500 
Giảm giá!
85.000  42.500